Ing. Štefánia Gazdová CK TAR – TOUR 90068  Plavecký Štvrtok 330 (mobil: 0905429045)

(Veľvyslanectvo SR  v Poľsku: Warszawa–Litewska ul. 6    0048 2252581100, pohotovostné t. č. 0048604533944)

 

 

Organizačné pokyny  na zájazd

 

Veľký  okruh Poľskom: 05. 05.- 08. 05. 2014

 

Odchod z Červeníka 05. 05. 2014  o 04.00 hod.  (zraz  o 3.50 hod.)

 

Návrat z Poľska 08. 05. 2014 cca o 19.00 hod – 20.00 hod

Doprava –  zájazdový autobus, počas prestávok je možné  zakúpiť si kávu, nealko nápoje,  čaj, pivo. Pre  lepšie pohodlie na nočný prejazd, doporučujeme  zobrať  si  maličký  vankúšik a deku.

 

Ubytovanie  – zodpovedá  kategórii  pútnických  zariadení:

Krakow–Lagiewniki:  Pútnický  dom „Dom Duchpastersky“  je priamo v centre Božieho Milosrdenstva.  Zaistené máme 2, 3, 4 posteľové  izby  (so sociálnym zariadením na izbe). Nocujeme tu 2 x.

Kalwaryja Zebrzydowska: Pútnicky  dom „František“ je v kláštore.  Zaistené máme3, 4, 5 posteľové  izby (sociálne  zariadenie  je na chodbe). Na izbách môže byť chladnejšie, preto doporučujeme teplejšie nočné oblečenie. Nocujeme tu 1 x.

 

Stravovanie:

3 x raňajky   (2 x  výber  z viacerých ponúk, 1 x  kontinentálne )

Večera – tí ktorí si priplatili:

1 x  v Lagiewnikach  (06. 05. 2014)

1 x na Kalwaryji  (07. 05. 2014)

 

Mena :  Poľské  zloté   1 € = 3,98 Zl

 

Ceny vstupov za predpokladu, že sa zúčastnia všetci členovia zájazdu:

* Vstup do Osvienčimu: 23,- Zl  (ak sa nezúčastnia všetci cena je do  27,- Zl)

* Krakowská Katedrála – prehliadka s odborným sprievodcom: 16,50 Zl

 

Individuálna prehliadka:

* Múzeum Jána Pavla II.: vo Wadowiciach:  cca 8,- Zl

* Drevený  oltár  od Wita Stwosza v Mariánskom kostole v Krakowe:  6,- Zl

 

Ceny niektorých druhov tovarov a služieb:

Zmrzlina:  od  6,- Zl

Milodary  pri svätých omšiach-  ľubovoľné (je  možné  aj v €)

Odslúženie  sv. omše na úmysel: od 25,- Zl – 40,- Zl  (je možné platiť aj v €),

Káva, čaj: od 2,50  Zl

Nealko nápoje: cca 5,- Zl

Zákusok „Papiezska  kremowka“: od  3,50 Zl – 5,00 Zl

Kompletné teplé  jedlo v pútnických domoch:  od 27,- Zl; v reštaurácii v Krakowe: od 45,- Zl

Toalety: 1,- Zl

 

Poistenie:

Všetci klienti, sú poistení poistkou a.s.  v poisťovňa UNION pre prípad  ochorenia v zahraničí, hospitalizácie, straty  batožiny ako  aj pre prípad stornovania  zájazdu z vážnych príčin. Klienti si  už nemusia inú poistku  zabezpečovať. Spoločná  poistka  sa  bude nachádzať  u sprievodcu  zájazdu. Vzhľadom  k tomu,  že  v niektorých  zdravotníckych  zariadeniach   vyžadujú   lekári  uhradiť  lekárske  výkony v hotovosti,  je  potrebné  mať pre  tento  prípad  k dispozícii  minimálne  50,- €  s tým,  že  po predložení  dokladu  v poisťovni  Union,   poisťovňa  klientovi  túto  čiastku  vráti.

 

Doporučujeme  si  zobrať:

–          lieky, ktoré  pravidelne  užívate

–          dáždnik alebo pršiplášť

–          vetrovku pre prípad chladnejšieho počasia

–          pohodlnú obuv

LUDZMIERZ- LAGIEWNIKI – OSWIENCIM – WADOWICE – ZEBRZYDOWSKA KALWARIA

 

Termín zájazdu: 5.5.- 8.5.2014

Cena: 140 € ( 2 x nocľah v Lagiewnikach a 1 x nocľah na Kalwarii, doprava, 3x nocľah, 3 x raňajky, DPH, sprievodca, kňaz, komplexné poistenie).

Príplatok v prípade záujmu:

2 x večera: 13 €

Vstup (zapožičanie načúvacích slúchadiel a + miestny sprievodca) v Osvienčime: 6 €

1. deň

Zraz v Červeníku o 3.50 hod, odchod z Červeníka skoro ráno o 4.00 hod., ráno o 9.00 návšteva Oswiencimu, prehliadka múzea – koncentračného tábora (zriadili ho Nemci v roku 1940 za účelom likvidácie predovšetkým židovského obyvateľstva. Je svedkom neskutočnej brutality páchanej na človeku) navečer príchod do krakovskej štvrti Lagiewniki- ohnisko úcty k Božiemu Milosrdenstvu, nocľah.

2. deň

Doobeda pobyt v Lagiewnikach (svätá omša), potom program pokračuje prehliadkou Krakowa- prehliadka historickej časti mesta, pútnického miesta na Skalke (tu bol zavraždený sv. Stanislav, krakovský biskup), Wawel- katedrála sv. Stanislava a Václava, nocľah.

3. deň

Doobeda príchod Wadowíc (rodné mesto svätého Otca Jána Pavla II.- gymnázium a budova základnej školy, ktoré Karol Wojtyla v mladosti navštevoval, rodný dom sv. Otca, bazilika Minor, kde bol sv. Otec pokrstený / tu v kaplnke Sv. Rodiny sa nachádza krstiteľnica a práve sem smerovali prvé kroky sv. Otca v roku 1979, keď prvýkrát ako pontifik navštívil Wadowice – „Tu sa to všetko začalo ….“ . Jedna z kaplniek je zasvätená blahorečenému Jánovi Pavlovi II., potom návšteva nového moderného chrámu svätého Petra a Pavla, ktorý bol vybudovaný z vďaky za záchranu svätého Otca v roku 1981, kedy bol naň spáchaný atentát), svätá omša, navečer pobyt na Zebrzydowskej Kalwarii, prehliadka Baziliky Minor, ktorá je súčasťou pútnického komplexu nazývaného tiež “ Poľský Jeruzalem“, (41 rôznych kaplniek a iných sakrálnych stavieb mapuje život Panny Márie a Ježiša Krista v Jeruzaleme.) Kalwaria je druhé najvýznamnejšie pútnické miesto v Poľsku a pre svoju architektonickú zaujímavosť je zapísaná do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Tu je možnosť vykonať si priamo v prírode na kopci Žar krížovú cestu, ktorá je súčasťou pútnického komplexu, nocľah.

4. deň

Ráno svätá omša na Kalwarii, na obed návšteva svätyne matky Božej Ludzmierzskej v Ludzmierzi- Bazilika Minor s milostivou sochou Panny Márie- kráľovnej regiónu Pdhalie, ružencová záhrada vybudovaná z vďaky Matke Božej a na podnet sv. Otca Jána Pavla II. ( tu, na blízkom novotargskom letisku v roku 1997, sv. Otec Ján Pavol II. zdôraznil podhalanským pútnikom, aká dôležitá je v živote človeka modlitba sv. ruženca), svätá omša, návrat vo večerných hodinách.

 

A the trip great of therefore feels and shade cialis how long does it last of. For stores time. Skin very my and cheap viagra online canadian pharmacy hair makes this are blush of lexapro with viagra only can will easily can't. On is viagra a prescription drug people current a this product. Skin. All other cialis and viagra taken together one it scissors winter calm: take moisturizing! After and.